"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא: דווח


הרשויות הסיניות שלחו "קרובי משפחה" גברים לגור עם - ולפעמים, לחלוק מיטה עם - נשים אוגיות, שבעליהן הוחזקו במחנות המעצר באזור, כך עולה מדו"ח שהצביע על שני פקידים סיניים ללא שם. מחנות המעצר הם חלק מהעמדה הקשה של בייג'ין כלפי המוסלמים המיעוטים האתניים במדינה במחוז שינג'יאנג המערבית הרחוקה.

image
תגובה
iq.web2
06.11.2019

"קרובי משפחה" סיניים שנשלחו לבתים באויגורים, חולקים לכאורה מיטות עם נקבות בזמן שהבעל נמצא במחנות כלא:

iq.web2
06.11.2019

testing post

iq.web2
06.11.2019

test post

test demo
11.11.2019 17:54:12

rest

test demo
11.11.2019 17:54:28

tytryrt

תגובהפורום
iq.web2
08.11.2019
test 3
iq.web2
08.11.2019
test 1
iq.web2
08.11.2019
"אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו רוצים לחזור לשם," אמר. ק