image

נאשם בפרשה 512 מת מסיבות שאינן ברורות


נאשם בפרשה 512, תיק החיסולים בעולם התחתון, מת מסיבות שאינן ברורות. העציר היה באגף השמור בכלא איילון ופונה לבית החולים אסף הרופא שם נקבע מותו. במשטרה ובשב"ס פתחו בחקירה.

 

(אלי סניור)

מקור: ynet
אין תגובות

תגובהפורום
אין תגובות

נאשם בפרשה 512 מת מסיבות שאינן ברורות


נאשם בפרשה 512, תיק החיסולים בעולם התחתון, מת מסיבות שאינן ברורות. העציר היה באגף השמור בכלא איילון ופונה לבית החולים אסף הרופא שם נקבע מותו. במשטרה ובשב"ס פתחו בחקירה.

 

(אלי סניור)

מקור: ynet
אין תגובות

תגובהפורום
אין תגובות