מיום ראשון: חובה לחבוש מסכות בציבור


מקור: ynet
07.04.2020

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב חתם על צו שמחייב את האזרחים בחבישת מסכות בציבור. הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון בשעה 7:00. הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו.

 

(אדיר ינקו)

image
אין תגובות

תגובהפורום
אין תגובות