image

"גבירתי מזכירה" מתפרצת בקרב בקרב ההפסקה: דו"ח


על פי הדיווח ב- TMZ, המשטרה העובדת על מערכת "גברת המזכירה" בוויפני, נ. ג'. ביום שישי, נאלצה להפסיק את המצב לאחר שפורץ על פי הדיווחים. לפני השקע, האירוע התרחש בין עובד שירותי מלאכה לשחקן רקע. TMZ דיווח כי היו כמה מאות שחקני רקע שנשכרו באותו היום לצילום סצנה, שבה טאה לאוני - השחקנית שמגלמת את הדמות הראשית, אליזבת מק'קורד - נואמת.

אין תגובות

תגובהפורום
אין תגובות

"גבירתי מזכירה" מתפרצת בקרב בקרב ההפסקה: דו"ח


על פי הדיווח ב- TMZ, המשטרה העובדת על מערכת "גברת המזכירה" בוויפני, נ. ג'. ביום שישי, נאלצה להפסיק את המצב לאחר שפורץ על פי הדיווחים. לפני השקע, האירוע התרחש בין עובד שירותי מלאכה לשחקן רקע. TMZ דיווח כי היו כמה מאות שחקני רקע שנשכרו באותו היום לצילום סצנה, שבה טאה לאוני - השחקנית שמגלמת את הדמות הראשית, אליזבת מק'קורד - נואמת.

אין תגובות

תגובהפורום
אין תגובות